Etusivu

Yritysesittely

Visio ja strategia

Palvelut

Referenssejä

Yhteystiedot

Visio ja strategia

 

Välinehuoltotoiminta on kokemassa Suomessa voimakasta yhtiöittämistä ja sairaanhoitopiirien välinehuoltokeskusten toiminta on muuttumassa liikelaitosmaiseksi yritystoiminnaksi toimintojen keskittämisen myötä. Tämä kehityssuunta lisää taloudellista vastuuta, minkä myötä välinehuoltotoiminnasta on saatava entistä tehokkaampaa. Tehokkuusvaatimukset ulottuvat myös akateemiseen luonnontieteelliseen tutkimukseen yliopistouudistuksen myötä niin yliopistollisessa perustutkimuksessa kuin sektoritutkimuslaitoksissakin.

 

Aseptolog näkee visionaan tulevaisuuden tilan, jossa kriittisiä pisteitä tarkastelemalla välinehuoltotoiminnasta saadaan tehokkaampaa ja loppukäyttäjiä palvelevampaa.

 

Tehokkaan toiminnan edellytyksenä on selkeä näkemys, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Jotta edelliseen kysymykseen voitaisiin vastata, välinehuoltohenkilökunnalta vaaditaan ammatillista otetta ja välinehuoltopisteen toimintatavoilta perusteltuja strategioita vaikuttavan lopputuloksen saavuttamiseksi. Vaikuttava lopputulos on useimmiten kirkkaana välinehuoltotyössä toimivien mielessä, mutta joskus on tarpeellista hankkia uusia työkaluja ja päivittää tietojaan hygienian, aseptiikan ja mikrobiologian aloilta, joilta saadaan päivittäin uutta tietoa. Perinteiksi muodostuneita toimintatapoja on myös hyvä pysähtyä tarkastelemaan ja miettimään, voitaisiinko asioita tehdä toisin ja voitaisiinko toimintaa sitä kautta kehittää.

 

Hyvät ja perustellut toimintatavat parantavat organisaation kilpailukykyä, kun substanssiosaaminen voidaan hallita kokonaisvaltaisesti. Reklamaatioiden ja ennen kaikkea terveydenhuollon piirissä hoitovälineiden käytössä ilmenevien vaaratilanteiden määrää saadaan vähennettyä, kun ammattitaitoinen henkilökunta osaa kiinnittää huomiota tuotannossa prosessin tärkeisiin pisteisiin.

 

Aseptolog toimittaa asiakkailleen korkeatasoista koulutusta ja konsultointia mm.  mikrobiologiasta ja hygieniasta sekä välinehuoltotyön piirissä tarvittavasta kemikaaliturvallisuudesta. Päämäärähakuisen Aseptologin tavoitteena on vastata laboratorioiden välinehuollon ja terveydenhuollon välinehuollon henkilökunnan perus-, täydennys-, ja jatkokoulutuksen tarpeisiin. Aseptologin tavoitteena on rohkaista välinehuollon vastuuhenkilöitä tekemään sellaisia hygieniaosaamista koskevia päätöksiä tuotannonohjauksessa, joiden avulla toiminnasta saadaan entistä tehokkaampaa, perusteltua, taloudellisesti kestävää ja sitä kautta asiakasta ja palveluntuottajaa tyydyttävää.