Etusivu

Yritysesittely

Visio ja strategia

Palvelut

Referenssejä 

Yhteystiedot

Yritysesittely

 

Aseptolog on yhden henkilön yritys, joka järjestää välinehuoltoon liittyvää koulutusta ja konsultointia. Yrityksessä toimiva Ville Kivisalmi on taustaltaan mikrobiologi ja välinehuoltaja (AT), ja hän on opiskellut Helsingin yliopistossa myös yleistä kemiaa, biokemiaa ja molekyylibiologiaa sekä viestintää.

 

Ville Kivisalmella on kokemusta käytännön välinehuoltotyöstä terveydenhuollossa Meilahden sairaalan välinehuoltokeskuksesta, Tampereen yliopistollisen sairaalan välinehuoltokeskuksesta, Sterico Oy:stä sekä Helsingin yliopiston Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitoksen mikrobiologisten opetus- ja tutkimuslaboratorioiden välinehuollosta. Ville Kivisalmi on toiminut Helsingin yliopistossa Soveltavan mikrobiologian osastolla apuassistenttina ja vastuuopettajana mikrobiologian laboratoriokursseilla. Luennoitsijana Kivisalmi on toiminut mm. Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen välinehuoltajien valtakunnallisilla koulutuspäivillä sekä aikuiskoulutuksessa välinehuollon ammattitutkinnon ja välinehuollon erikoisammattitutkinnon koulutusohjelmissa.